Jana Romanová

Rating a informácie o Jana Romanová

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Jana Romanová 12818 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 114446. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 86.7973% spoločností je horších ako Jana Romanová.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Jana Romanov&aacute;" href="http://jana-romanova-46058486.sk-rating.com/">
   <img src="http://jana-romanova-46058486.sk-rating.com/jana-romanova-46058486.png" width="150" height="25" alt="Rating Jana Romanov&aacute;" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Jana Romanová

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia